Data science en analytics voor WML

Watermaatschappij Limburg en Inergy hebben gezamenlijk een succesvol data science project uitgevoerd rondom het reduceren van herhaalverkeer in klantcontacten.

Myrko Webers, hoofd klantenservice en Melvin Agten, datascientist van Inergy vertellen je er alles over in deze eerste Inergy podcast.